Perspublicaties met toplijsten

Overzicht van perspublicaties met toplijsten van stieren. Het bestand met fokwaarden van stieren opent wanneer u op downloaden klikt. De lijsten zijn, uitgezonderd de vleesindexpublicatie, gesorteerd op NVI. Stieren die niet in de lijst zijn opgenomen, zijn te vinden via de functie Stierzoeken.

Informatie over de publicatie

Voor nieuws over de publicatie, kijk bij nieuws.

In de Nationale toplijsten bevatten de fokwaardes gebaseerd op Nederlandse en Vlaamse dochterinformatie. De Interbull toplijsten bevatten omgerekende fokwaardes, gebaseerd op informatie uit het buitenland. De Genomische toplijsten bevatten  fokwaardes gebaseerd op voorouderinformatie en genomische informatie. de gecombineerde toplijsten bevatten de top 500 stieren op NVI-basis uit de hiervoor beschreven lijsten.

Voor verdere informatie over de eisen waaraan een stier moet voldoen om in de toplijst te komen kijk bij publicatie eisen.

Legenda Perspublicaties:

In de perspublicaties is voor de volgende groepen stieren een onderscheid gemaakt:

Toplijsten Coöperatie CRV Fokwaarden van stieren

Toplijsten per rasgroep

Toplijsten Holstein per land

Toplijsten Vleesindexen

Overige fokwaarden

Lijsten met effecten van gebruik genomic info in fokwaarden

Tussentijdse publicatie genomics stieren

Afkortingen distributeurs van stieren in Nederland/Vlaanderen

In een aantal perspublicaties staat de distributeur in Nederland van de stier vermeld. De volgende afkortingen worden hierbij gehanteerd:

Verklaring van de gebruikte afkortingen in de perspublicaties

Verklaring van de gebruikte broncodes in de perspublicaties

Verklaring van de gebruikte erfelijke kenmerken in de perspublicaties