Tien-/honderdtonners

De CRV-computers signaleren alle melkkoeien, waarvan zij de mpr-gegevens verwerken, die de grens van 100.000 of 200.000 kg melk of 10.000 kg vet en eiwit overschrijden. Als dat het geval is wordt dit direct op site van CRV gemeld1 met:

  • de productiegegevens,
  • de naam van de koe
  • en de veehouder

Honderdtonners

Hebt u een topproducente in uw stal die de 100.000 kg melk grens overschrijdt en u laat de mpr door CRV verzorgen, dan ontvangt u een officieel CRV-certificaat. Is het de eerste honderdtonner op uw bedrijf? Dan krijg u het bijbehorende certificaat en wandschildje persoonlijk overhandigd door een van onze afdelingsbestuurders. Gaat het om een tweede of volgende hondertonner dan krijgt u het certificaat toegezonden.

Tientonners

Hebt u een tientonner op uw melkveehouderij? Dan ontvangt u een felicitatiebrief en neemt onze medewerker Verenigingszaken binnen korte tijd contact met u op over een eventuele huldiging en de overhandiging van geschenken.

Tweehonderdtonners

De buitencategorie, slechts voorbehouden aan de zeer sterken. De eerste drie koeien die deze mijlpaal behaalden waren:

  1. Big Boukje 192 van de familie Knoef uit Geesteren (maart 2016),
  2. Dora 442 van Corné en Anne-Marie Machielsen uit Prinsenbeek (maart 2017) en
  3. Minke 64 van de familie Ubachs uit Epen (september 2017).

Mpr en zelfstandige VVB’s

Laat u de mpr uitvoeren door een zelfstandige VVB, die vervolgens de gegevens laat verwerken door CRV? Ook dan ontvangt u een certificaat van CRV. Het certificaat zal via de VVB aan u overhandigd worden.

Vragen over publicatie?

Bij deelname mpr bij CRV kunt u direct contact opnemen met

Laat u de mpr uitvoeren door een zelfstandige VVB, neem dan even contact op met de VVB.

1 Dit is mogelijk aangezien het hier gaat om statistische, dus openbare, informatie in het kader van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).