Nieuws rond fokwaardeschatting april 2017

categorie Fokwaarden, Persbericht
5
apr
2017
0
Reacties

De fokwaardeschatting van april kent enkele aanpassingen. Hieronder ziet u een overzicht van de aanpassingen in de Nederlandse en Vlaamse fokwaardeschatting en daaronder de aanpassingen die in het buitenland zijn doorgevoerd.
Voor de berekening van de melkproductiefokwaarden wordt vanaf de fokwaardeschatting van april 2017 gebruik gemaakt van de proefmelkingen in de eerste 5 lactaties van een dier. Tot op heden waren de fokwaarden gebaseerd op de eerste 3 lactaties van een dier. Tevens worden in de berekeningen de proefmelkingen gebruikt tot dag 420 in lactatie. Dit was tot nu toe tot dag 335. Gelijktijdig zijn de erfelijkheidsgraden en overige parameters voor de fokwaardeschatting opnieuw geschat. Vanaf de publicatie in april 2017 gelden nieuwe basisverschillen voor de productiekenmerken:

Z=>R Z=>D Z=>B R=>D R=>B D=>B
Kg melk +582 +1932 +1932 +1349 +1349 0
 Kg vet +8 +63 +63 +53 +53 0
 Kg eiwit +11 +50 +50 +39 +39 0
 Kg lactose +26 +78 +78 +53 +53 0
  % vet -0,21 -0,28 -0,28 -0,09 -0,09 0
 % eiwit -0,11 -0,25 -0,25 -0,14 -0,14 0
 % lactose -0,01 -0,13 -0,13 -0,12 -0,12 0
 INET +70 +361 +361 +287 +287 0


Klinische mastitis

Voor de fokwaarde klinische mastitis wordt vanaf nu ook gebruik gemaakt van de mastitisgevallen die door veehouders zijn vastgelegd in het managementprogramma UniformAgri. In april 2016 waren de klinische mastitisregistraties uit CRV Veemanager al beschikbaar gekomen voor de fokwaardeschatting. Hiermee zijn nu 1,5 miljoen extra lactatiegegevens beschikbaar of koeien wel of niet mastitis hebben gehad. Dit resulteert in een hogere betrouwbaarheid voor de fokwaarde voor klinische mastitis en voor de uiergezondheidsindex.
Geboortekenmerken
Voor de geboortekenmerken geboortegemak, afkalfgemak en levensvatbaarheid zijn de genetische parameters (erfelijkheidsgraden en correlaties tussen de kenmerken) voor de fokwaardeschatting ge-update.
Karakter en melksnelheid
Voor karakter en melksnelheid zijn de genetische parameters (erfelijkheidsgraden en correlaties tussen de kenmerken)  ge-update.

Internationaal Nieuws

Productie

  • Mexico, HOL: Eerste deelname in de Interbull fokwaardeschatting
  • Groot Brittannië, HOL/RDC/JER/BSW/SIM: Aanpassingen in de effecten in het model.
  • Australië, HOL/JER: Overgang van oud single trait model naar een random regression test-day model.

Exterieur

  • Slovenië, HOL: eerste keer deelname voor conditiescore
  • Verenigde staten, JER: voor de eerste keer is het kenmerk achterspeenplaatsing opgestuurd in plaats van het gecorreleerde kenmerk voorspeenplaatsing.

Uiergezondheid

  • Groot Brittannië, HOL/RDC/JER/BSW/SIM: voor de eerste keer uiergezondheidsdata opgestuurd

Levensduur

  • Noorwegen, RDC: eerste deelname in de Interbull fokwaardeschatting

Gmace, omrekening van genomic fokwaarden
In de Interbull methodiek van de omrekening van de genomic fokwaarden is een verfijning aangebracht. Door de aanpassing wordt op een betere manier rekening gehouden met overlap van stieren in de gebruikte referentiepopulaties van diverse landen. Gevolg is dat de betrouwbaarheden van de omgerekende fokwaarden over de hele linie een aantal punten omlaag gaan. Tevens is de variatie in de fokwaarde bij een aantal kenmerken iets kleiner geworden.
Aanpassingen per land

  • Duitsland: eerste deelname voor karakter
  • Italië: eerste deelname voor melksnelheid
  • Frankrijk: eerste deelname voor pinkenvruchtbaarheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *