Gelabelde berichten fokwaarde

ureum

Fokken op ureum helpt stikstofuitstoot terugdringen

Geplaatst door categorie AEU-blog

Van alle fokwaarden is de fokwaarde ureum waarschijnlijk het meest onbekend. Toch kan fokken op het kenmerk ureum een behoorlijk effect hebben op de totale stikstofuitstoot op uw bedrijf. Gericht inzetten van stieren met een lage fokwaarde kan resulteren in een lager BEX-ureumgetal.

Via fokkerij is het ureumgehalte dat de veestapel uitstoot te verminderen, waardoor de ammoniakemissie daalt. Vanuit dit oogpunt heeft DLV het praktijknetwerk ‘Voer voor minder ammoniak’ opgericht. In dit project is nader gekeken naar de relatie tussen fokwaarde ureum en het ureumgehalte in de mel…

lees meer ›
melkproductiekenmerken mpr

Fokwaarden voor melkproductie: van drie naar vijf lactaties

Geplaatst door categorie AEU-blog

De fokwaarden voor melkproductie werden altijd gebaseerd op proefmelkingen uit de eerste drie lactaties van melkkoeien. Sinds april 2017 nemen we ook de proefmelkingen van lactaties vier en vijf mee. Wat verandert dit aan de fokwaarde melkproductie?

De belangrijkste verandering is natuurlijk de toevoeging van twee extra lactaties aan de fokwaardeschatting: de vierde en vijfde lactatie. Lactaties vier en vijf worden opgenomen als twee aparte kenmerken, naast lactatie één, twee en drie. Deze toevoeging is vooral zichtbaar op het tabblad ‘achtergrondinformatie’ in Stierzoeken, waa…

lees meer ›

Welke invloed hebben genomics op stierfokwaarden?

Geplaatst door categorie AEU-blog, Fokwaarden

Genomics zijn een hulpmiddel om informatie te krijgen over de eigenschappen van runderen. Toch zijn er veehouders die zich afvragen: wat is de waarde van genomics ten opzichte van dochterinformatie? De erfelijkheidsgraad van een kenmerk is hierin een belangrijke factor.

Laten we eerst eens kijken hoe een fokwaarde eigenlijk wordt bepaald. Waar halen we de informatie vandaan om te concluderen dat een stier 107 voor uiergezondheid scoort? Daarvoor hebben we drie bronnen beschikbaar:

de verwachtingswaarde
genomics
dochterinformatie

Een fokwaarde staat of valt met zijn betr…

lees meer ›

Nieuws rond fokwaardeschatting augustus 2016

Geplaatst door categorie Fokwaarden

De fokwaardeschatting van augustus kent enkele aanpassingen. Hieronder ziet u een overzicht van de aanpassingen in de Nederlandse en Vlaamse fokwaardeschatting en daaronder de aanpassingen die in het buitenland zijn doorgevoerd.
Voor de nationale fokwaardeschatting is de publicatiegrens naar beneden gegaan. In het verleden was minimaal 30% betrouwbaarheid nodig, dit is nu 25% geworden.
 
Internationaal nieuws

Geboortekenmerken
Slowakije, HOL: Voor geboortegemak (direct en maternaal) is de schaal van de fokwaarden omgedraaid.
GMACE
Duitsland, HOL: Stieren die ouder zijn dan…

lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting december 2015

Geplaatst door categorie Fokwaarden

In de nationale fokwaardeschatting van december zijn geen aanpassingen doorgevoerd.

Internationaal nieuws

Productie

Zuid-Afrika, RDC: toevoeging van heterosis en recombinatie in het model.
USA, SIM: Eerste deelname aan evaluatie.
Uruguay, HOL: Verandering het model van ST naar MT-TD-RRM.
Portugal, HOL: Nieuwe variantie componenten en erfelijkheidsgraden.

Uiergezondheid

Zuid-Afrika, RDC: toevoeging van heterosis en recombinatie in het model.
USA, SIM: Eerste deelname aan evaluatie.
Portugal, HOL: Nieuwe variantie componenten en erfelijkheidsgrade…

lees meer ›