Coöperatie CRV neemt zelf uitvoering stamboekactiviteiten ter hand

categorie Algemeen
16
nov
2017
0
Reacties

De Coöperatie Koninklijke CRV u.a. gaat de stamboekactiviteiten waarvoor ze erkend en verantwoordelijk is uiterlijk vanaf 1 november 2018 in eigen beheer uitvoeren. Het hoofdbestuur van de coöperatie nam dit besluit in het kader van de nieuwe Europese fokkerijverordening, en om een transparantere scheiding tussen stamboekactiviteiten enerzijds en bedrijfsactiviteiten van de werkmaatschappij CRV b.v. anderzijds te bewerkstelligen.

De Coöperatie CRV besteedt momenteel een groot deel van de uitvoering van stamboekactiviteiten uit aan haar werkmaatschappij CRV b.v.. In het kader van de nieuwe Europese fokkerijverordening, die 1 november 2018 van kracht wordt, is besloten daarmee te stoppen. Hoewel de nieuwe regelgeving de uitbesteding van taken onder voorwaarden toestaat, kiest het hoofdbestuur van de Coöperatie CRV ervoor om de uitvoering van stamboektaken onder te brengen in de coöperatie. Dit om een nog transparantere scheiding tussen stamboektaken en bedrijfsactiviteiten te realiseren.

Concreet gaat het om de volgende activiteiten:

  • Stamboekregistratie, met uitgifte van de exportcertificaten
  • Bedrijfsinspectie (het keuren van koeien)
  • Fokwaardenschatting
  • Het toezicht op de kwaliteit van de dataverzameling
  • De afdeling Verenigingszaken

 

Vóór 1 november 2018

Per 1 november 2018 wordt een nieuwe Europese fokkerijverordening van kracht, waardoor de verantwoordelijkheid voor de stamboekvoering, prestatieonderzoek en fokwaardenschatting nadrukkelijk bij de erkende stamboeken wordt gelegd.
In Nederland betekent dit dat het beheer en de verantwoordelijkheid voor de dataverzameling (erkende stamboekdata) bij de Coöperatie CRV komt te liggen. Ook zal, als gevolg van de gewijzigde regelgeving, de verantwoordelijkheid voor de fokwaardenschatting van stieren verplaatst moeten worden van brancheorganisatie GES naar de Coöperatie CRV.

Hoewel de fokkerijverordening de inspraak op fokdoel en fokwaardenschatting nadrukkelijk bij de leden van de coöperatie legt, kiest de Coöperatie CRV ervoor om daarnaast een adviesorgaan op te richten voor de fokwaardenschatting, vergelijkbaar met de Technische Commissie van GES. Op deze wijze krijgen praktijk, bedrijfsleven én wetenschap een platform om mee te praten over de invulling van de fokwaardenschatting.

 

Achtergrond

De werkwijze van de afgelopen jaren, waarin de Coöperatie CRV de uitvoering van stamboekzaken uitbesteedde aan CRV b.v., zorgde soms voor spanningen in de markt. Een recent voorbeeld daarvan is een rechtszaak waarin het CBB (College van Beroep voor het Bedrijfsleven) bepaalde dat toezichthouder RVO een verzoek tot het intrekken van de stamboekerkenning van CR Delta (tegenwoordig Coöperatie CRV) in behandeling moest nemen. Het verzoek tot intrekking kwam van KI Samen, die reeds in 2015 bezwaren tegen de stamboekerkenning had ingediend bij de RVO.

De RVO heeft inmiddels, conform de uitspraak van het CBB, een besluit op het verzoek van KI Samen genomen. In een brief van 14 november 2017 bevestigt de RVO onder meer dat:

  • De Coöperatie CRV steeds aan alle erkenningsvoorwaarden heeft voldaan en dat de erkenning daarmee terecht verstrekt is
  • Dat er volgens de regelgeving geen enkel bezwaar is tegen het uitbesteden van stamboektaken door de Coöperatie aan een commerciële partij zoals CRV b.v.
  • Dat er geen enkele aanwijzing is dat er belangenverstrengeling zou bestaan tussen de Coöperatie CRV en het bedrijf CRV b.v..

Het oordeel van de RVO laat zien dat de Coöperatie CRV steeds voor een correcte stamboekwerking heeft gezorgd. Desondanks zet de coöperatie de toegelichte structuurveranderingen door, met het oog op de genoemde fokkerijverordening die in november 2018 van kracht wordt.

Het feit dat de Coöperatie CRV zelf de stamboekactiviteiten gaat uitvoeren, heeft als consequentie dat de medewerkers die deze activiteiten uitvoeren, in dienst komen van de coöperatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *