Nieuws rond fokwaardeschatting april 2016

categorie Algemeen, Fokwaarden
6
apr
2016
0
Reacties

De fokwaardeschatting van april kent enkele aanpassingen. Hieronder ziet u een overzicht van de aanpassingen in de Nederlandse fokwaardeschatting en daaronder de aanpassingen die in het buitenland zijn doorgevoerd.
Uiergezondheid
De fokwaarde uiergezondheid wordt deze indexdraai uitgebreid met data over klinische (zichtbare) mastitis. Sinds 2008 worden fokwaarden voor klinische en subklinische mastitis geschat. Hierbij wordt gebruikgemaakt van celgetalpatronen gebaseerd op celgetalmetingen uit de MPR. De fokwaarden voor klinische en subklinische mastitis worden gecombineerd tot de uiergezondheidsindex die onderdeel is van de NVI.
Introductie voeropname
Afgelopen jaren heeft Wageningen Livestock Research onderzoek gedaan naar voeropname en voerefficiëntie. Tijdens het project is een methode voor het schatten van fokwaarden voor voeropname ontwikkeld. Hierbij is onder andere gebruikgemaakt van data die in de jaren ’90 zijn verzameld op proefbedrijf ’t Gen. Daarnaast zijn gegevens van koeien uit recentere proeven gebruikt. Het zijn fokwaarden gebaseerd op metingen van koeien. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van relaties tussen voeropname en productiekenmerken alsook lichaamsgewicht. De fokwaarde voeropname is uitgedrukt in kg droge stof per dag.
Aanpassing exterieur
Bij de fokwaardeschatting voor exterieurkenmerken is een aanpassing van het model doorgevoerd. Bij de berekening wordt voortaan rekening gehouden met twee extra factoren, te weten de leeftijd van de moeder bij de geboorte van de gekeurde dochter en de leeftijd van de stier per stiercategorie.
Daarnaast is in de compositeberekening van Frame een aanpassing gedaan. De fokwaarde kruisligging wordt voortaan afgetopt wanneer de fokwaarde boven 108 komt. Een hogere fokwaarde levert dan dus niet meer punten voor Frame op.
Voor meer informatie zie de E-hoofdstukken.
Internationaal nieuws
Productie
Duitsland, HOL: Voor de genomic fokwaarden is het model aangepast.
Polen, HOL: Nieuw testdagmodel.
Exterieur
Duitsland, HOL: Voor de genomic fokwaarden is het model aangepast.
Verenigde Staten, BSW: Eerste deelname aan inhoud en achterspeenplaatsing.
Verenigde Staten, JER: Eerste deelname aan inhoud, beenstand achter en achterspeenplaatsing.
Verenigde Staten, RDC: Eerste deelname aan beenstand achter en achterspeenplaatsing.
Vruchtbaarheid
Uruguay, HOL: Eerste deelname aan interval eerste-laatste-inseminatie (CC2).
Duitsland, HOL: Voor de genomic fokwaarden is het model aangepast.
Uiergezondheid
Canada, HOL: Nieuw model voor Somatic Cell Score (SCS).
Polen, HOL: Nieuw testdagmodel.
Duitsland, HOL: Voor de genomic fokwaarden is het model aangepast.
Geboortekenmerken
Duitsland, HOL/RDC: Strengere data editing.
Duitsland, HOL: Voor de genomic fokwaarden is het model aangepast.
Karakter en melksnelheid
Duitsland, HOL/RDC: Strengere data editing.
Duitsland, HOL: Voor de genomic fokwaarden is het model aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *