Nieuwe CRV-adviesraad vervangt fokkerij- en inforaad

categorie Coöperatie
8
feb
2018
0
Reacties
DE HUIDIGE INFO- EN FOKKERIJRAAD WORDEN SAMENGEVOEGD TOT EEN NIEUWE CRV ADVIESRAAD

CRV krijgt vanaf maart 2018 een nieuwe adviesraad van veehouders die meedenken over de strategische ontwikkeling van producten en diensten. De nieuwe CRV-adviesraad geeft advies aan het bedrijf CRV en de raad van commissarissen en is een samenvoeging van de bestaande info- en de fokkerijraad.

De nieuwe opzet zal naar verwachting de innovatiekracht van CRV versterken en sluit aan bij de actuele werkwijze binnen het bedrijf. De ontwikkeling van fokkerij- en informatieproducten gebeurt immers steeds meer geïntegreerd. Denk aan Fokken op Maat en de verzameling van data voor het berekenen van gezondheidsfokwaarden. Bij de selectie van dochtergroepen zullen oud-leden van de fokkerijraad nauw betrokken blijven.

 

NAUW CONTACT MET DISTRICT

De nieuwe adviesraad krijgt een directe verbinding met de bestuursdistricten, omdat ernaar wordt gestreefd om uit ieder district een veehouder(-ster) in de tienkoppige raad te krijgen. Leden van de adviesraad dragen geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar onderhouden wel nauw contact met hun districtsbestuur.

 

CRV-ADVIESRAAD VOOR MELKVEEHOUDERS

De adviesraad zal bestaan uit melkveehouders. Hiernaast blijft de rascommissie Belgisch witblauw actief. De mrij-commissie wordt omgevormd tot een dubbeldoelcommissie door toevoeging van vertegenwoordigers van andere rassen, zoals fleckvieh.

WIETSE DUURSMA, VICEVOORZITTER CRV:
‘OOK VOOR NIEUWE CRV-ADVIESRAAD STAAN VEEHOUDERS CENTRAAL’

 

CRV-adviesraadDe fusie tussen de coöperaties VRV en CR Delta vorig jaar was voor de raad van commissarissen aanleiding om de advisering aan CRV vanuit diverse adviesraden en commissies tegen het licht te houden. Hierbij hebben we gekeken naar hoe we de advisering zouden inrichten als we helemaal opnieuw zouden moeten beginnen. We kwamen tot de conclusie dat het wenselijk zou zijn om één adviesraad te hebben die, gevoed vanuit de districten, met onze mensen in het bedrijf en de raad van commissarissen kritisch mee zou kunnen denken over de producten en diensten die melkveehouders nu en in de toekomst nodig hebben.

De vorming van een nieuwe adviesraad, als opvolger van de inforaad en fokkerijraad, brengt voor de betrokken mensen veel veranderingen met zich mee. Zo moeten we afscheid nemen van een aantal gewaardeerde info- en fokkerijraadsleden. Ik ben er trots op dat deze veehouders het belang van CRV vooropzetten en actief mee hebben gedacht over de nieuwe structuur.

De samenvoeging van de adviesraden betekent dat fokkerij- en managementproducten meer geïntegreerd worden ontwikkeld. Hierbij staan veehouders centraal. Ook de nieuwe adviesraad zal kritisch blijven kijken naar de toegevoegde waarde van nieuwe ontwikkelingen voor u en uw veestapel. In de adviesraad zitten betrokken veehouders die met beide benen in de praktijk staan en weten wat er in de sector speelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *