Nieuws rond fokwaardeschatting augustus 2017

categorie Fokwaarden, Persbericht
9
aug
2017
0
Reacties

De fokwaardeschatting van augustus kent enkele aanpassingen. Hieronder ziet u een overzicht van de aanpassingen in de Nederlandse en Vlaamse fokwaardeschatting en daaronder de aanpassingen die in het buitenland zijn doorgevoerd.
 

KI-stieren kleine lokale rassen

Voor KI-stieren van de kleine lokale rassen zijn de publicatie-eisen voor het verkrijgen van een productiefokwaarde aangepast. Vanaf heden moeten stieren minimaal 10 nakomelingen hebben en vervalt de eis op het aantal bedrijven waarop de nakomelingen rondlopen. Voorheen moest een stier dochters op minimaal 10 bedrijven aan de melk hebben. wat vaak een te grote horde was om tot een publiceerbare fokwaarde te komen. De aanpassing betekent dat de KI-stieren van de kleine lokale rassen ook sneller een NVI gepubliceerd krijgen. De aanpassing geldt voor de rassen Blaarkop, Fries Hollands, Fries Roodbont, Lakenvelder, Witrik, Brandrood, West-vlaams Rood, Oost Vlaams Wit-Rood, Belgisch Rood, Belgisch Blauw Mixte.
 

Frame en Type

De wegingsfactoren voor de berekening van de composites voor frame en type zijn aangepast, omdat er een te grote spreiding voor deze composites was geconstateerd. Deze aanpassing heeft tevens gevolgen voor totaal exterieur voor stieren waarbij de fokwaarden voor frame en type veranderen. De relatieve weging van de onderbalkkenmerken is niet veranderd, alleen de wegingsfactor om daarmee minder spreiding in de composite te verkrijgen.
De nieuwe formules voor frame en type zijn:
Frame:          0,34 x (FWVHa – 100) + 0,34 x (FWIHa – 100) + 0,52 x (FWKLa – 100) + 0,52 x (FWKBa-100) + 100
Type:            -0,026 x (FWVHb – 100)2 – 0,026 x (FWIHb – 100)2 + 0,63 x (FWOH – 100) + 0,63 x (FWCS – 100) + 0,21 x (FWKB – 100) + 101
waarbij:
a fokwaarden aftoppen boven 104 voor VH, IH, KB en boven 108 voor KL
b fokwaarden als optimum inwegen met kwadratische functie, optimum voor VH, IH is 100, waarbij fokwaarden die meer dan 12 punten van het optimum afwijken ook op 12 punten afwijking worden gezet
De formules voor uier, beenwerk en totaal exterieur zijn niet aangepast.
De rangschikking van stieren voor frame en type verandert niet met deze aanpassing, voor totaal exterieur zijn er kleine verschuivingen. Gevolg van de aanpassing is dat voor zowel frame als type de stieren met fokwaarden boven de 100 dalen en stieren met fokwaarden onder de 100 stijgen.
 

Omrekening melkproductiekenmerken

Bij de april-fokwaardeschatting van april 2017 zijn voor het eerst de 4e en 5e lactatie meegenomen. Tevens zijn op dat moment de parameters aangepast. Dit heeft geleid tot het opnieuw bepalen van de basisverschillen.
Nu is bij de augustus-fokwaardeschatting gebleken dat de basisverschillen voor laatrijpheid in een aantal gevallen iets groter zijn. Daarnaast zijn een aantal factoren aangepast zodat het omrekenen van fokwaarden tussen de 4 verschillende basis consistent is.
Tevens is de spreiding van de celgetalfokwaarden kleiner geworden ten opzichte van de april-fokwaardeschatting. Bij de april-fokwaardeschatting bleek de spreiding iets te groot te zijn.
De aanpassingen zijn vet in onderstaande tabel aangegeven:

Kenmerk soort
basis(1)
Basisverschillen(2)
Z=>R Z=>D Z=>B R=>D R=>B D=>B
Melkproductie
Overall
Kg melk K +582 +1932 +1932 +1350 +1350 0
Kg vet K +8 +63 +63 +55 +55 0
Kg eiwit K +11 +50 +50 +39 +39 0
Kg lactose K +26 +78 +78 +52 +52 0
Lactatie 1
Kg melk K +546 +1651 +1651 +1105 +1105 0
Kg vet K +9 +49 +49 +40 +40 0
Kg eiwit K +12 +42 +42 +30 +30 0
Kg lactose K +24 +67 +67 +43 +43 0
Lactatie 2
Kg melk K +640 +2069 +2069 +1429 +1429 0
Kg vet K +9 +66 +66 +57 +57 0
Kg eiwit K +13 +55 +55 +42 +42 0
Kg lactose K +28 +85 +85 +57 +57 0
Lactatie 3
Kg melk K +621 +2126 +2126 +1505 +1505 0
Kg vet K +8 +70 +70 +62 +62 0
Kg eiwit K +12 +55 +55 +43 +43 0
Kg lactose K +27 +87 +87 +60 +60 0
Lactatie 4
Kg melk K +560 +2019 +2019 +1459 +1459 0
Kg vet K +7 +69 +69 +62 +62 0
Kg eiwit K +10 +51 +51 +41 +41 0
Kg lactose K +25 +83 +83 +58 +58 0
Lactatie 5
Kg melk K +496 +1990 +1990 +1494 +1494 0
Kg vet K +5 +70 +70 +65 +65 0
Kg eiwit K +8 +50 +50 +42 +42 0
Kg lactose K +23 +80 +80 +57 +57 0
Laatrijpheid K -2 +1 +1 +3 +3 0
Persistentie K +3 +1 +1 -2 -2 0
Persistentie, lactatie 1 K +2 +1 +1 -1 -1 0
Persistentie, lactatie 2 K +3 +1 +1 -2 -2 0
Persistentie, lactatie 3 K +3 +1 +1 -3 -3 0
Persistentie, lactatie 4 K +4 +1 +1 -3 -3 0
Persistentie, lactatie 5 K +4 +1 +1 -3 -3 0

 
De fokwaarden voor percentage en Inet worden berekend uit de fokwaarden voor kg melk, kg vet, kg eiwit en kg lactose. De basisverschillen voor percentages zijn niet veranderd.
 

AMS kenmerk melkinterval

Voor het kenmerk melkinterval worden vanaf heden alleen gegevens van koeien meegenomen indien een koe ook gegevens voor melkinterval in de eerste lactatie heeft. Voorheen gold deze eis niet. Door nu de eis wel toe te passen wordt de trend in de fokwaarden beter ingeschat.
 

Aanpassing fokwaarde Beladi

Na de fokwaardeschatting is een vraag binnengekomen over de daling van de betrouwbaarheid van de productiefokwaarde van Beladi (daling van 84% naar 67%). De oorzaak van de daling zit in het feit dat bij de afgelopen fokwaardeschatting de genomic informatie niet is toegevoegd aan zijn Interbull-fokwaarde voor productie. De koppeling van informatie is fout gelopen doordat van deze stier twee nummers in omloop zijn.
De fokwaarden van de overige kenmerken zijn correct gepubliceerd.
Voor deze stier is de genomic info nu toegevoegd aan de productiefokwaarde waardoor de betrouwbaarheid hoger is geworden. Tevens is de NVI aangepast.
De fokwaarden zijn:
aangepast       bij publicatie
Btbh NVI                     80                               73
NVI                             266                             257
Btbh Productie            85                               67
Kg melk                      801                             799
Kg vet                         42                               30
Kg eiwit                       28                               28
Kg lactose                   35                               37
Inet                              214                             189
% vet                          +0.09                          -0.04
% eiwit                        0.00                            0.00
% lactose                    -0.02                           +0.01
 

Internationaal Nieuws

Levensduur Spanje, HOL: veranderingen in erfelijkheidsgraden en fixed en random effecten in het model. (zowel voor conventioneel als GMACE)
GMACE Karakter & Melksnelheid Groot Brittannië, HOL: Verandering van organisatie voor de data van melksnelheid. Nieuwe methode voor het berekenen van de betrouwbaarheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *