Wat levert fokken op NVI mij op?

categorie AEU-blog, Fokwaarden
3
mei
2016
0
Reacties

Op de stierenkaart staan de stieren gerangschikt op basis van NVI. De stier die het hoogst scoort staat bovenaan. Voor veel veehouders is de hoogte van het NVI belangrijk bij de stierkeuze. Maar wat levert het eigenlijk op, meer of minder punten NVI?

Laten we eens uitgaan van het gemiddelde niveau van een willekeurige veestapel. We kiezen een stier die 100 punten NVI hoger scoort dan die veestapel. Wat zou dat betekenen? In de tabel hebben we alle onderdelen waaruit de NVI is samengesteld onder elkaar gezet. Van elk kenmerk is de economische waarde bepaald.

Tabel: Effect van een stier die 100 NVI bovengemiddeld scoort

Tabel: Effect van een stier die 100 NVI bovengemiddeld scoort

Eén kilo eiwit is goed voor € 4,10. Deze waarde is berekend door de gemiddelde voerkosten af te trekken van de gemiddelde opbrengst, gezien over meerdere jaren. Eén punt uiergezondheid bijvoorbeeld levert € 2,35 op. Minder mastitis zorgt immers voor een kostenbesparing op medicijnen en dierenarts, en bespaart de veehouder arbeid.

Voor de exterieurkenmerken beenwerk en uier is een economische waarde van € 0,00 toegekend om dubbeltellingen te voorkomen. Betere uiers leiden vaak tot betere uiergezondheid en de opbrengst hiervan is al verwerkt in de opbrengst van de uiergezondheid. Idem voor beenwerk: de effecten ervan zijn al meegenomen in de fokwaarden voor levensduur.

Wat als we alle bedragen optellen?
Nemen we alle kenmerken samen en tellen we alle opbrengsten op, dan resulteert dit in een bedrag van € 65,64 per lactatie. Een koe blijft gemiddeld 3,3 lactaties op een bedrijf. Dit betekent dat een stier met 100 punten NVI extra, nakomelingen geeft die over hun hele leven gemiddeld € 216,58 meer opleveren.

Conclusie?
De conclusie is dat fokken op NVI het rendement van de veestapel aanzienlijk kan verhogen. Wie rietjes gebruikt met 100 punten NVI boven het gemiddelde van zijn veestapel heeft aan het einde van elke lactatie 65 euro extra in zijn of haar portemonnee.
.

Waarom NVI?
De NVI is ontwikkeld om stieren te rangschikken op basis van het fokdoel. Wat houdt het huidige fokdoel in? Dat koeien gezonder worden, meer produceren en ouder worden. Dit gaat samen met een functioneel exterieur en een licht verbeterde vruchtbaarheid.

Wat is NVI?
NVI is de totaalindex die het fokdoel zo goed mogelijk benadert. De NVI bevat het INET (kg eiwit, kg vet en kg lactose), levensduur, uiergezondheid, vruchtbaarheid, geboorte-index, uier en beenwerk. NVI wordt uitgedrukt in punten. Meer over NVI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *