Nieuws fokwaardeschatting april 2018

categorie Fokwaarden
4
apr
2018
0
Reacties
ER IS VANAF NU EEN APARTE NVI VOOR DUBBELDOEL

Bij de nationale fokwaardeschatting van april 2018 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd. De NVI maakt vanaf nu onderscheid in een NVI voor melkdoel en een NVI voor dubbeldoel. Bij deze fokwaardeschatting zijn voor het eerst koeien toegevoegd aan de referentiepopulatie voor de genoomfokwaarden. Daarnaast zijn er nog diverse andere aanpassingen doorgevoerd. Hieronder vindt u een uitgebreide uitleg over alle aanpassingen.

De aanpassingen in de fokwaardeschatting van april 2018 zijn:

 1. NVI voor melkdoel en dubbeldoel
 2. Composites exterieur bij dubbeldoel
 3. Levensduur
 4. Genomic fokwaardeschatting
 5. Update basisverschillen geboortekenmerken

Vakblad Veeteelt besteede in het maartnummer (maart 2) ook al uitgebreide aandacht aan de veranderingen in de fokwaardenschattingen. Dat artikel leest u hier.

NVI VOOR MELKDOEL EN DUBBELDOEL

Naar aanleiding van de fokdoeldiscussie die is gevoerd door GES en het stamboek is de NVI. Er komt een NVI voor melkdoel voor dieren die op melkdoelbasis zwart en melkdoelbasis rood worden gepubliceerd en er komt een NVI voor dubbeldoel.                       

De huidige NVI is:
NVI = 0,35*Inet +0,09*lvd +5,2*UGH +5,2*VRU +5,2*Uier +6*Beenwerk +2*GEB

Voor de dieren die op melkdoelbasis zwart en melkdoelbasis rood worden gepubliceerd gaat klauwgezondheid onderdeel van de NVI uitmaken. Tevens is voeropname als resultante van extra voer dat nodig is voor onderhoud van de koe aan de NVI toegevoegd.

De nieuwe NVI voor melkdoel is als volgt:
NVImd = 0,4*Inet +0,08*lvd +4,7*UGH +6,3*VRU +1,8*Uier +3,6*Beenwerk +1,8*GEB+2,7*KGH + 0,23*BVK

BVK = besparing voerkosten onderhoud gedurende de lactatie (in euro’s).

Voor dieren die op de dubbeldoelbasis of op de Belgisch witblauw-basis worden gepubliceerd wordt aan de huidige NVI de vleesindex toegevoegd, waarmee een NVI voor dubbeldoel beschikbaar komt.

De nieuwe NVI voor dubbeldoel is als volgt:
NVIdd = 0,35*Inet +0,09*lvd +5,2*UGH +5,2*VRU +5,2*Uier +6*Beenwerk +2*GEB + 5,2* VLi

2. COMPOSITES EXTERIEUR BIJ DUBBELDOEL

Tevens is uit de fokdoeldiscussie gekomen dat bij de fokkers en houders van dieren van het dubbeldoelras er een behoefte is om de fokwaarden voor de bovenbalkkenmerken aan te passen aan het fokdoel voor dubbeldoel. Een belangrijke aanpassing is het toevoegen van het kenmerk bespiering aan het kenmerk Type.

De formules om de composites voor dubbeldoel of belgisch witblauw te berekenen zijn:

Frame:
0,30 x  (FWHT – 100) + 0,40 x (FWVHa – 100) + 0,40 x (FWIHa – 100) + 0,40 x (FWKLa – 100) + 0,50 x (FWKBa – 100) + 100

Type:
-0,0258 x (FWVHb – 104)2 – 0,0258 x (FWIHb – 104)2 + 0,31 x (FWOH – 100) + 0,42 x (FWCS– 100) + 0,31 x (FWKB – 100) + 0,31 x (FWBsp – 100) + 101

Uier:
0,27 x (FWVA – 100) + 0,27 x (FWVP – 100) – 0,0075 x (FWSLb – 100)2 + 0,36 x (FWUD – 100) + 0,36 x (FWAH – 100) + 0,36 x (FWOB – 100) + 0,0075 x (FWAPb– 104)2 + 100

Beenwerk:
0,32 x (FWBA – 100) – 0,0267 x (FWBZb – 102)2 + 0,16 x (FWKH – 100) + 0,78 x (FWBG – 100) + 100

waarbij:
a fokwaarden aftoppen boven 104 voor IH en KB, boven 106 voor VH, en boven 108 voor KL
b fokwaarden als optimum inwegen met kwadratische functie, optimum is 100 voor SL, 104 voor VH, IH en AP, en 102 voor BZ, waarbij fokwaarden die meer dan 12 punten van het optimum afwijken ook op 12 punten afwijking worden gezet

 

3. LEVENSDUUR

De fokwaardeschatting voor levensduur is opnieuw opgezet, waarbij een nieuw model wordt gebruikt. Doel van de aanpassing is dat de fokwaarden van stieren over de tijd stabieler zijn. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De benadering van het kenmerk levensduur in de fokwaardeschatting anders. Bij het huidige model is levensduur van een koe gedurende haar hele leven hetzelfde kenmerk, terwijl het nieuwe model levensduur in bijvoorbeeld de eerste lactatie als een ander kenmerk behandelt dan levensduur in de vierde lactatie.
 • De nieuwe fokwaardeschatting is gebaseerd op het diermodel waardoor voortaan ook koeien direct een fokwaarde uit deze fokwaardeschatting krijgen.
 • De berekening van de betrouwbaarheid is beter geworden en vertegenwoordigt beter dan nu hoeveel informatie er werkelijk beschikbaar is om levensduur in te schatten.
 • Bij de nieuwe fokwaardeschatting worden nu ook dochters die voor de eerste mpr worden afgevoerd in de fokwaarde van de stier meegerekend.

De wijze van presentatie van de fokwaarde levensduur is ongewijzigd waarbij de fokwaarde wordt uitgedrukt in aantal dagen levensduur.

Er geldt wel een nieuwe basisaanpassing. De basisverschillen tussen de bases melkdoel zwart(Z), melkdoel rood(R) en dubbeldoel (D) zijn:

Z → R Z → D R → D
Levensduur 50 280 230

 

4. GENOMIC FOKWAARDESCHATTING

Bij de fokwaardeschatting voor genomics worden voor het eerst koeien gebruikt in de referentiepopulatie. Effect van de aanpassing is dat er meer variatie in de genomic fokwaarden van de stieren is.

Bij de introductie van de koereferentie bij genomics zijn de genomic effecten geschat op de stier- en koefokwaarden van de Nederlandse/Vlaamse fokwaardenschatting van april 2018 en op de Interbull stierfokwaarden van december 2017. Bij de fokwaardeschatting van augustus worden de genomic effecten geschat op de Nederlandse/Vlaamse fokwaardenschatting van augustus 2018 en op de stierfokwaarden van Interbull van augustus 2018. 

5. UPDATE BASISVERSCHILLEN GEBOORTEKENMERKEN

Er is een update van de basisverschillen voor de bases melkdoel zwart(Z), melkdoel rood(R), dubbeldoel (D) en Belgisch witblauw.

Z=>R Z=>D Z=>B R=>D R=>B D=>B
  Geboortegemak K 0 -1 34 -1 34 35
  Afkalfgemak K 1 0 32 -1 31 32
  Draagtijd K -2 -1 -6 1 -4 -5
  Geboortegewicht K 0 2 -35 2 -35 -37

 

INTERNATIONAAL NIEUWS

Productie, exterieur, uiergezondheid

 • Tsjechië, JER: eerste deelname
 • Australië, alle rassen: aanpassing in publicatieregels

Levensduur

 • Duitsland, alle rassen: Introductie van een nieuw model voor levensduur
 • Australië, alle rassen: aanpassing in publicatieregels

Gmace, omrekening van genomic fokwaarden

 • Denemarken: Introductie van koereferentiepopulatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *