Nieuwe CRV-adviesraad is benoemd

categorie Persbericht
23
apr
2018
0
Reacties
DE CRV-ADVIESRAAD - V.L.N.R.: MARK SLUIS, ROBIN KOOL, STEVEN VAN DE VEIRE, WICHARD KIEVIT, NIEK GROOT WASSINK, EUGENE HOPPENREIJS, HANS VAN MIDDELAAR, SANDER DE ROOS, JAN WILLEMS, GERT-JAN ROSEBOOM, JEANET BRANDSMA, FRIDO HAMOEN, JAN GROEN

Op maandag 23 april 2018 is het laatste lid van de nieuwe CRV-adviesraad benoemd. Daarmee is de totstandkoming compleet en komt de raad op 24 en 25 april voor het eerst in zijn nieuwe vorm bij elkaar. ‘Ik ben heel tevreden over de samenstelling van de groep, ieder met zijn eigen expertise en achtergrond’, aldus Wichard Kievit, voorzitter van de CRV-adviesraad.

De CRV-adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Wichard Kievit uit Bunne
District 1: Mark Sluis uit Hem
District 2: Jeanet Brandsma uit Giethoorn
District 3: Gert-Jan Roseboom uit Borger
District 4: Jan Groen uit Kampen
District 5: Niek Groot Wassink uit Rekken
District 6: Eugene Hoppenreijs uit Elst (Gld)
District 7: Robin Kool uit Kerkwerve
District 8: Hans van Middelaar uit Sterksel
District 9: Jan Willems uit Lichtaart
District 10: Steven van de Veire uit Aalter

CRV: Frido Hamoen uit Elst (Gld)
CRV: Sander de Roos uit Arnhem
Adviserend lid vanuit raad van commissarissen van CRV: Peter Schrijver uit Epse

 

ROL VAN DE CRV-ADVIESRAAD

De CRV-adviesraad vervangt de CRV-fokkerijraad en CRV-inforaad. De nieuwe raad komt vijf keer per jaar bijeen en vervult een adviserende rol richting het bedrijf CRV op het gebied van marktontwikkelingen in de melkveehouderijsector. De komende bijeenkomst spreekt de raad onder andere over de invulling van hun rol als adviserend orgaan. Afhankelijk van de actualiteit komen tijdens raadsbijeenkomsten onderwerpen aan bod als innovatie, fokkerij, managementproducten, CO2-reductie, dierenwelzijn en reproductietechnieken. De raadsleden bespreken de onderwerpen met het doel de vertaalslag te maken naar wat dit betekent voor de producten en diensten van CRV. ‘De verschillende standpunten en praktijkverhalen van veehouders uit alle regio’s helpen ons om leden en klanten van CRV te blijven bieden waar ze echt op zitten te wachten. En dat is waar we het uiteindelijk voor doen’, aldus Wichard Kievit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *